Територіальні органи ДФС
у Тернопільській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ГУ ДФС

у Тернопільській області

від 07.02.2019 № 254

   

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області

 

1. Громадська рада при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області (далі – ГУ ДФС у Тернопільській області) для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, розробленим на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС;

сприяння врахуванню ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільською митницею ДФС громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільській митниці ДФС пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільській митниці ДФС пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільській митниці ДФС обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільська митниця ДФС проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики з питань оподаткування та митних процедур, удосконалення роботи ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС, в тому числі з поліпшення якості обслуговування платників податків та налагодження з ними партнерських відносин;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС, громадську експертизу (в тому числі антикорупційну) нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування та митних процедур;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільською митницею ДФС пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ними прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у їх володінні, а також дотриманням ними нормативно-правових актів;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільській митниці ДФС інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення та стосуються сфери оподаткування та митних процедур;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань оподаткування та митних процедур;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститут громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування нового складу Громадської ради при ГУ ДФС у Тернопільській області вже утворена Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів (далі – ініціативна група).

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС.

Персональний склад ініціативної групи ГУ ДФС у Тернопільській області оприлюднює на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ ДФС у Тернопільській області в обов'язковому порядку оприлюднює на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства ГУ ДФС у Тернопільській області письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері оподаткування та митних процедур та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається ГУ ДФС у Тернопільській області.

Протокол установчих зборів ГУ ДФС у Тернопільській області оприлюднює на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. На підставі протоколу установчих зборів ГУ ДФС у Тернопільській області затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

смерті члена Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням ГУ ДФС у Тернопільській області на підставі протоколу засідання Громадської ради. ГУ ДФС у Тернопільській області оприлюднює відомості про такі зміни на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10 1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання Громадською радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації ГУ ДФС у Тернопільській області.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом ГУ ДФС у Тернопільській області.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, ГУ ДФС у Тернопільській області утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду.

Голова Громадської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

бере участь у засіданнях колегії ГУ ДФС у Тернопільській області.

13. За заявою Громадської ради начальник ГУ ДФС у Тернопільській області може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника ГУ ДФС у Тернопільській області.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівництва ГУ ДФС у Тернопільській області таабо Тернопільської митниці ДФС або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник ГУ ДФС у Тернопільській області таабо Тернопільської митниці ДФС, їх заступники або інший уповноважений ними представник.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ГУ ДФС у Тернопільській області таабо Тернопільською митницею ДФС.

Рішення ГУ ДФС у Тернопільській області таабо Тернопільської митниці ДФС, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

15.1. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України та в інший прийнятний спосіб.

16. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області офіційного веб-порталу ДФС України в рубриці "Громадська рада".

17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює ГУ ДФС у Тернопільській області.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.