Територіальні органи ДФС
у Тернопільській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Меморандум про співробітництво

27.01.2015

                                                              

 

 


 

Головне управління ДФС

у Тернопільській області

Тернопільська митниця ДФС

 Територіальне відділеня Всеукраїнської громадської організації

«Асоціація платників податків України»

в Тернопільській області

МЕМОРАНДУМ

ПРО

 СПІВРОБІТНИЦТВО

 
 Тернопіль – 2015

 МЕМОРАНДУМ

про співробітництво між Головним управлінням ДФС у Тернопільській області, Тернопільською митницею ДФС та Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Тернопільській області

м. Тернопіль

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між платниками та органами державної влади, Головне управління ДФС у Тернопільській області (далі – ГУ ДФС у Тернопільській області) в особі начальника ГУ ДФС у Тернопільській області Комендата Ігоря Юлійовича та Тернопільська митниця ДФС в особі начальника Тернопільської митниці ДФС Марцинюка Володимира  Петровича, з однієї сторони, та Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації „Асоціація платників податків України” в Тернопільській області (далі - ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області) в особі Голови Ради Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації „Асоціація платників податків України” в Тернопільській області Дутки Ігоря Степановича, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю (далі - Меморандум) для досягнення зазначених нижче цілей на засадах об’єднання можливостей Сторін.

І. Загальні положення

Податкові та митні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним  кодексом України,  чинними законодавством України, міжнародними договорами та ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників.

Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм співпраці для забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової та митної політики, контролю за додержанням податкового і митного законодавства та запобігання правопорушенням у сфері податкових та митних відносин як з боку ДФС, так і представників бізнесу.

Сторони докладають усіх зусиль для забезпечення захисту законних прав та інтересів платників, поліпшення підприємницького клімату в країні, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом, а також підвищення соціальної відповідальності платників.

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони співпрацюють з таких питань:

взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС та керівних органах Асоціації;

узгодження пропозицій щодо удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

обмін інформацією у сферах діяльності органів ДФС, що цікавлять Сторони, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства;

організація масово-роз’яснювальної, навчальної та консультативної роботи, проведення спільних заходів з питань, що становлять взаємну заінтересованість у рамках Меморандуму;

співпраця задля подолання корупції та забезпечення якісного виконання своїх функцій податковими та митними органами;

забезпечення комунікативного зв’язку платників з органами ДФС.

ІІ. Зобов’язання Сторін

Погоджуючись розглядати співпрацю як дієвий інструмент ефективної реалізації податкових і митних відносин між державою і платниками, Сторони беруть на себе такі зобов’язання:

  1. 1.     Взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ГУ ДФС та територіальних відділеннях Асоціації:

 

представник ДФС може входити до складу керівного органу територіального відділення Асоціації та брати участь у засіданнях;

 

представник керівного органу територіального відділення Асоціації може входити (за погодженням) до складу колегії Головного управління ДФС;

 

представник територіального відділення Асоціації входить до складу Громадської ради при ГУ ДФС, може входити до складу робочих груп тощо.

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового і митного законодавства:

Сторони організовують консультації з громадськістю та платниками у формі публічного громадського обговорення (конференції, форуми, засідання «круглих столів» тощо):

а) проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

 б) проектів державних програм соціально-економічного розвитку, рішень щодо їх виконання;

Сторони проводять масово-роз’яснювальну, навчальну та консультативну роботу щодо застосування законодавчих норм та положень у формі навчальних семінарів;

Сторони вивчають громадську думку шляхом проведення соціологічних досліджень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією у сферах діяльності органів ДФС та митниці, яка становить взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства, систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер;

Сторони розміщують інформацію про співпрацю та діяльність у власних друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах;

ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС, а також забезпечує комунікативний зв’язок платників з відповідними органами ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці для усунення проблемних питань, що виникають.

3. Організація масово-роз’яснювальної, навчальної

та консультативної роботи:

відповідно до планів спільних дій Сторони проводять узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників, впровадження ідеології партнерства між ДФС та платниками.

4.   Створення Узгоджувальної комісії

З метою забезпечення об’єктивності в роботі з платниками, створення ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами фіскальної служби та платниками, участі громадськості в реалізації податкової та митної політики ГУ ДФС у Тернопільській області, Тернопільська митниця ДФС та ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області створюють постійно діючу Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування та митного оформлення, функціями якої є:

розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникають між платниками та органами фіскальної служби у процесі сплати та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

сприяння у вирішенні таких проблемних ситуацій виключно у правовому полі, дотримуючись презумпції невинуватості платників.

ІІІ. Прикінцеві положення

Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення, якщо Сторони визнають за необхідне, планів спільних дій.

Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

Меморандум укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: один примірник – для ГУ ДФС у Тернопільській області, другий – для Тернопільської митниці ДФС, третій – для ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області.

Начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області


І.Ю. Комендат

 

27 січня 2015 р.  

Начальник Тернопільської митниці ДФС

 

В.П.Марцинюк

 

„27” січня 2015 р. 

     Голова ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області

 

І.С. Дутка

 

„27” січня  2015 р.