Територіальні органи ДФС
у Тернопільській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Конфлікт інтересів

27.11.2020 -

Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та державними обов'язками службових осіб, так само як і порушення встановлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обмежень, стає джерелом корупції.

Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, насамперед, необхідно з'ясувати сутність ключового терміна - конфлікт інтересів.

Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII “Про запобігання корупції” (далі – Закон), виокремлюється два види конфлікту інтересів:

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

В свою чергу приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Такий інтерес може зумовлюватись особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, а також іншими обставинами.

Закон визначає, що особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані:

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, який може звільнити чи ініціювати звільнення працівника  з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність в цього працівника конфлікту інтересів, ухвалює рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Відповідно до статті 67 Закону нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування. Правочини, укладені внаслідок порушення вимог цього ж Закону, можуть бути визнані недійсними.

Рішення прийняте особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на користь особи від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону.

У разі наявності відомостей щодо вчинення дій або прийняття рішень посадовими особами Головного управління ДФС у Тернопільській області в умах реального конфлікту інтересів, просимо невідкладно інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у Тернопільській області (поштова адреса: tr.sfs.corrup@tax.gov.ua).

лькість платників єдиного соціального внеску. Так, на початок листопада цього року в органах ДПС області на обліку перебували 92028 платників цього платежу, з них 25631 юридична та 66397 фізичних осіб. До того ж кількість останніх зросла на 4986 платників порівняно з 2019 роком.